Carlo Muratori Lyrics

Sicily
(2005)
 1. Sicilia
 2. Mi votu e mi rivotu
 3. Si maritau Rosa
 4. Lu muccaturi
 5. Marranzanata
 6. Un seculu mi pari
 7. Scusati amici
 8. Ciuri ciuri
 9. Carritteri
 10. Tarantella d' amuri
 11. Cu voli la giustizia
 12. Li pirati a Palermu
 13. Lu scicarreddu
 14. Nun ti lassu
 15. 'Ntintiri 'ntontari
 16. E vui durmiti ancora
 17. Vitti 'na crozza
 18. A lu mircantu
 19. Vinni a cantari
 20. E a lo vo'