.

ความรักกับรองเท้า Lyrics

เคยได้ยินไหม ที่ใครเคยบอกว่ารัก..
เป็นดั่งรองเท้าคู่หนึ่ง ฉันได้ลองหา
เพื่อมีวันหนึ่งที่ฉัน..ได้เจอรองเท้าที่ถูกใจ
บางทีก็ดูคับเกินไป
บางที่ไม่เหมาะสมกับฉัน..สักเท่าไหร่
จนได้มาพบได้เจอรองเท้าคู่หนึ่ง...ที่ดูแล้วเข้ากับฉัน มาถึงวันนี้...
ก้าวเดินด้วยกันก็นาน...และตัวฉันยังพอใจ
บางคนบอกไม่สวยเท่าไหร่ แต่นี่คือที่ฉันมั่นใจ

ว่าฉันไม่เคยจะเปลี่ยนใจ จากรองเท้าที่ฉันใส่
อาจจะดูว่าเก่าเกินไป แต่ฉันก็ผูกพัน
ตื่นเช้าขึ้นมา ก็ใส่เดินไป
ก้าวไปกับฉัน ได้ออกไปเจอกับสิ่งดีดี
ที่มีด้วยกัน ..... ตลอดไป
แม้หนทางที่เดินไป มันจะดูไม่ง่ายดาย
แต่ฉันก็ยังจะก้าวไป
กับรองเท้าคู่ใจของฉัน .... ต่อไป

บางทีก็ดูคับเกินไป บางที่ไม่เหมาะสมกับฉัน
บางคนบอกไม่สวยเท่าไหร่ แต่นี่คือที่ฉันมั่นใจ
ว่าฉันไม่เคยจะเปลี่ยนใจ จากรองเท้าที่ฉันใส่
อาจจะดูว่าเก่าเกินไป แต่ฉันก็ผูกพัน
ตื่นเช้าขึ้นมา ก็ใส่เดินไป
ก้าวไปกับฉัน ได้ออกไปเจอกับสิ่งดีดี
ที่มีด้วยกัน ..... ตลอดไป

ได้ออกไปเจอกับสิ่งดีดี
ที่มีด้วยกัน..... ตลอดไป
เคยได้ยินไหมที่ใครเคยบอกว่ารัก
เป็นดั่งรองเท้าคู่หนึ่ง
Report lyrics