Ái Vân Lyrics

Nuối tiếc
(1993)
 1. Nuối tiếc
 2. Yêu
 3. Nỗi sầu
 4. Anh
 5. Dĩ vãng
 6. Tát nước đầu đình
 7. Tình khúc tháng sáu
 8. Bé yêu
 9. Trả lại em
 10. Tình nồng cháy
Hạt mưa & Nỗi nhớ
(1993)
 1. Buồn
 2. Giàn thiên lý đã xa
 3. Hạt mưa và nỗi nhớ
 4. Tàn tro
 5. Biển ru niềm nhớ
 6. Một đời tan vỡ
 7. Tiếng hát học trò
 8. Quỳnh Hương
 9. Mùa thu ru em
 10. Khi cô đơn anh gọi tên em