.

โลกที่มีเธอ Lyrics

โลกก็คงไม่เหมือนเคย อีกต่อไปเลย
เมื่อสุดท้ายเราก็ลงเอยสักที
กี่ปีที่ล่วงเลยผ่านมา ก็ฉันจะทำให้เธอได้รู้ว่า..
ว่าโลกที่มีฉันและเธออยู่เคียงข้างกัน
มันก็จะอบอุ่นทุกวันให้สมที่ฉันรอ
โลกที่มีฉันและเธออยู่ด้วยกันก็พอ
ก็เพียงเท่านี้ที่ฉันขอ ในโลกนี้จะมีเพียงฉันกับเธอ
เมื่อไหร่ก็คงไม่เหมือนเก่า
เมื่อมีเรา จากนี้ฉันคงไม่เหงาอีกต่อไป
กี่ปีที่ล่วงเลยผ่านมา แล้วเธอจะรู้ว่ารักเธอแค่ไหน
โลกที่มีฉันและเธออยู่เคียงข้างกัน
มันก็จะอบอุ่นทุกวันให้สมที่ฉันรอ
โลกที่มีฉันและเธออยู่ด้วยกันก็พอ
ก็เพียงเท่านี้ที่ฉันขอ ในโลกนี้จะมีแค่ฉันกับเธอ
โลกที่มีฉันและเธออยู่เคียงข้างกัน
มันก็จะอบอุ่นทุกวัน ให้สมที่ฉันรอ
โลกที่มีฉันและเธออยู่ด้วยกันก็พอ
แค่เพียงเท่านี้ที่ฉันขอ
ในโลกนี้จะมีเพียงฉันและเธออยู่เคียงข้างกัน
มันก็จะอบอุ่นทุกวันให้สมที่ฉันรอ
โลกที่มีฉันและเธออยู่ด้วยกันก็เพียงพอ
แค่เพียงเท่านี้ที่ฉันขอ
ในโลกนี้จะมีเพียงฉันกับเธอ
Report lyrics
Top 7thSCENE Lyrics