.

เรื่องที่ไม่ต้องตอบ Lyrics

ไม่เห็นจำเป็นหรอก ไม่เห็นต้องรีบตอบ
อย่าให้ต้องบอกตอนนี้เลย
ฉันก็ไม่รู้หรอก
ว่าเธอต้องการให้บอก อะไรที่ไม่ชดเจน
* นะ ไม่ต้องรีบตัดสินใจ
ปล่อยใจไป ต้องไม่บังคับ

** เรื่องราวต่อจากวันนี้
ที่คาดหวังไว้ ผิดหวังก็ปล่อยไป
ให้เรารู้ว่าเรารักกัน
คือสิ่งเดียวที่ฉันไม่เปลี่ยนไป ไม่ต้องรีบตอบได้ไหม
แทนที่ต้องมาตอบ
แค่วันนี้เธอรอก่อน
ให้เวลากับคำถามเธอ
แต่ฉันเชื่อว่าแน่นอน
มันคงไม่ต้องรีบหรอก
บางทีเธออาจจะรู้เอง

(*,**)
เธอไม่จำเป็นหรอก เธอไม่ต้องถามหรอก
ฉันก็จะไม่ตอบอะไรๆ ต่อจากนี้
เธอไม่จำเป็นหรอก เธอไม่ต้องถามหรอก
ฉันก็จะไม่ตอบอะไรๆ ต่อจากนี้

(**)
Report lyrics