.

MR.TAXI (Korean Ver.) Lyrics

정신없이 내맘대로 drive tonight
จอง-ชิน-ออบ-ชี แน-มัม-แด-โร drive tonight
ฉันขับรถไปในค่ำคืนนี้อย่างล่องลอย
상상끝에 더 먼 세상의 new style
ซัง-ซัง-กึท-เท ทอ มอน เซ-ซัง-เอ new style
เธอจะต้องประหลาดใจกับโลกใบใหม่ที่จินตนาการไว้ new style

놀랄꺼야 긴장해 자 이제 시작할까
นน-รัล-กอ-ยา คิน-จัง-แฮ จา อี-เจ ชี-จัก-คัล-กา
ไม่ต้องกลัว เพราะตอนนี้มันได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว

만만히 볼 나라면 조심해 날 꽉 잡아
มัน-มัน-ฮี พล นา-รา-มยอน โช-ชิม-แฮ นัล กวั๊ก ชา-พา
ดูวันนั้นไว้เป็นตัวอย่าง จับฉันให้แน่นๆ นะ

한번도 본적없는 세상을 보여줄게
ฮัน-บอน-โด พน-จอ-กอบ-นึน เซ-ซัง-อึล โพ-ยอ-ชุล-เก
ฉันจะให้เธอไปพบกับโลกใบใหม่ที่เธอไม่เคยเห็น

i'm so fast

mr taxi taxi taxi 지금 즉시 즉시 즉시
mr taxi taxi taxi จิ-กึม จึก-ชี จึก-ชี จึก-ชี
mr taxi taxi taxi ขับไปตอนนี้อย่างว่องไว

따라올 수 있겠니?
ตา-รา-อล ซู อิซ-เกซ-นี?
จะตามฉันมาได้หรือยัง?

잡힐듯 말듯 알듯
ชิบ-พิล-ตึ๊ด มัล-ตึ๊ด อัล-ตึ๊ด
เหมือนว่าเธอจะรู้แล้ว เหมือนว่าเธอจะตามฉันทันแล้ว

mr taxi taxi taxi 지금 즉시 즉시 즉시
mr taxi taxi taxi จิ-กึม จึก-ชี จึก-ชี จึก-ชี
mr taxi taxi taxi ขับไปตอนนี้อย่างว่องไว

반짝반짝 빛나지
พัน-จั๊ก-พัน-จั๊ก พิช-นา-จิ
แสงนั่นส่องสว่างอย่างสดใส

너도 몰래 빠져들어
นอ-โด มล-แร ปา-ชยอ-ทึล-รอ
เธอนี่ก็ไม่รู้อะไรเลย ฟังฉันนะ

만드는 Supersonic n' hypertonic
มัน-ทือ-นึน Supersonic n' hypertonic
ทำมันซะ Supersonic n' hypertonic

기회는 지금뿐
คี-ฮเว-นึน จิ-กึม-ปุน
โอกาสมีแค่ตอนนี้เท่านั้นนะ

you take me 짜릿해
you take me จา-ริ-แท
เธอทำให้ฉันตื่นเต้นนะ

mr taxi taxi taxi 지금 즉시 즉시 즉시
mr taxi taxi taxi จิ-กึม จึก-ชี จึก-ชี จึก-ชี
mr taxi taxi taxi ขับไปตอนนี้อย่างว่องไว

sorry 간단히
sorry คัน-ตัน-ฮี
sorry แค่นี้

날 잡을수는 없어
นัล ชา-พึล-ซู-นึน ออบ-ซอ
เธอก็ยังตามฉันไม่ทันเลย

스치는 거리를 비춘 shooting star
ซือ-ชิ-นึน คอ-ริ-รึล บิ-ชุน shooting star
เงาของดวงดาวที่สุขสว่างกำลังทอดผ่านถนน

절대 날 멈출 수 없어 baby nonstop
ชอล-แต นัล มอม-ชุล ซู ออบ-ซอ baby nonstop
ยังไงๆ เธอก็หยุดฉันไม่ได้อยู่แล้ว baby nonstop

engine 소리만 뒤로남겨
engine โซ-ริ-มัน ทวี-โร-นัม-กยอ
engine ทิ้งแค่เสียงไว้เบื้องหลังนะ

다시보자 망설인순간 say goodbye
ทา-ชี-โพ-จา มัง-ซอ-ริน-ซุน-คัน say goodbye
แล้วมาลองดูกันอีกสักครั้งว่าครั้งนี้พวกเราจะจากกันอีกครั้งหรือไม่ say goodbye

이렇게 저렇게 또 재고 또 재지마
อี-ร็อก-เค ชอ-ร็อก-เค โต แช-กู โต แช-จิ-มา
อีกแล้ว เธอจะพาฉันไปไหนอีก อย่าพาฉันไปไหนนะ
두번을 생각하면 그때는 넌 늦을걸
ทู-พอ-นึล แซง-กา-กา-มยอน คือ-แต-นึน นอน นึช-ชึน-กอล
จะมาคิดได้เป็นครั้งที่สองเอาตอนนี้ มันก็สายไปแล้วนะเธอ

i'm so sure

mr taxi taxi taxi 지금 즉시 즉시 즉시
mr taxi taxi taxi จิ-กึม จึก-ชี จึก-ชี จึก-ชี
mr taxi taxi taxi ขับไปตอนนี้อย่างว่องไว

따라올 수 있겠니?
ตา-รา-อล ซู อิซ-เกซ-นี?
จะตามฉันมาได้หรือยัง?

잡힐듯 말듯 알듯
ชิบ-พิล-ตึ๊ด มัล-ตึ๊ด อัล-ตึ๊ด
เหมือนว่าเธอจะรู้แล้ว เหมือนว่าเธอจะตามฉันทันแล้ว

mr taxi taxi taxi 지금 즉시 즉시 즉시
mr taxi taxi taxi จิ-กึม จึก-ชี จึก-ชี จึก-ชี
mr taxi taxi taxi ขับไปตอนนี้อย่างว่องไว

반짝반짝 빛나지
พัน-จั๊ก-พัน-จั๊ก พิช-นา-จิ
แสงนั่นส่องสว่างอย่างสดใส

너도 몰래 빠져들어
นอ-โด มล-แร ปา-ชยอ-ทึล-รอ
เธอนี่ก็ไม่รู้อะไรเลย ฟังฉันนะ

만드는 Supersonic n' hypertonic
มัน-ทือ-นึน Supersonic n' hypertonic
ทำมันซะ Supersonic n' hypertonic

기회는 지금뿐
คี-ฮเว-นึน จิ-กึม-ปุน
โอกาสมีแค่ตอนนี้เท่านั้นนะ

you take me 짜릿해
you take me จา-ริ-แท
เธอทำให้ฉันตื่นเต้นนะ

mr taxi taxi taxi 지금 즉시 즉시 즉시
mr taxi taxi taxi จิ-กึม จึก-ชี จึก-ชี จึก-ชี
mr taxi taxi taxi ขับไปตอนนี้อย่างว่องไว

sorry 간단히
sorry คัน-ตัน-ฮี
sorry แค่นี้

날 잡을수는 없어
นัล ชา-พึล-ซู-นึน ออบ-ซอ
เธอก็ยังตามฉันไม่ทันเลย

1,2,3 here we go
상상보다 더 특별할걸
ซัง-ซัง-โพ-ดา ทอ ทึก-พยอล-ฮัล-กอล
มันพิเศษยิ่งกว่าที่ฉันจินตนาการเอาไว้

알 수 없는 환상같을걸
อัล ซู ออบ-นึน ฮวัง-ซัง-คัท-ทึน-กอล
มันเป็นสิ่งที่ฉันไม่เคยรับรู้มาก่อน

꿈꿔오던 그대론데
กุม-กวอ-โอ-ตอน คือ-แด-รน-เด
ความฝันที่ฉันเคยเพ้อ มันไม่เคยเปลี่ยนไป

왜이리도 불안해해
แว-อี-แร-โด พู-รัน-แฮ-แฮ
แต่ทำไมฉันถึงยังรู้สึกกังวลแบบนี้อยู่

and i don't know why
and i don't know why

끝이없이 달려내
กึท-ที-ออบ-ชี ทัล-รยอ-แน
มันขึ้นอยู่กับว่าฉันไม่อยากให้มันจบ

i don't wanna say goodbye(goodbye)
don't wanna say goodbye~

mr taxi taxi taxi 지금 즉시 즉시 즉시
mr taxi taxi taxi จิ-กึม จึก-ชี จึก-ชี จึก-ชี
mr taxi taxi taxi ขับไปตอนนี้อย่างว่องไว

따라올 수 있겠니?
ตา-รา-อล ซู อิซ-เกซ-นี?
จะตามฉันมาได้หรือยัง?

잡힐듯 말듯 알듯
ชิบ-พิล-ตึ๊ด มัล-ตึ๊ด อัล-ตึ๊ด
เหมือนว่าเธอจะรู้แล้ว เหมือนว่าเธอจะตามฉันทันแล้ว

mr taxi taxi taxi 지금 즉시 즉시 즉시
mr taxi taxi taxi จิ-กึม จึก-ชี จึก-ชี จึก-ชี
mr taxi taxi taxi ขับไปตอนนี้อย่างว่องไว

반짝반짝 빛나지
พัน-จั๊ก-พัน-จั๊ก พิช-นา-จิ
แสงนั่นส่องสว่างอย่างสดใส

너도 몰래 빠져들어
นอ-โด มล-แร ปา-ชยอ-ทึล-รอ
เธอนี่ก็ไม่รู้อะไรเลย ฟังฉันนะ

만드는 Supersonic n' hypertonic
มัน-ทือ-นึน Supersonic n' hypertonic
ทำมันซะ Supersonic n' hypertonic

기회는 지금뿐
คี-ฮเว-นึน จิ-กึม-ปุน
โอกาสมีแค่ตอนนี้เท่านั้นนะ

you take me 짜릿해
you take me จา-ริ-แท
เธอทำให้ฉันตื่นเต้นนะ

mr taxi taxi taxi 지금 즉시 즉시 즉시
mr taxi taxi taxi จิ-กึม จึก-ชี จึก-ชี จึก-ชี
mr taxi taxi taxi ขับไปตอนนี้อย่างว่องไว

sorry 간단히
sorry คัน-ตัน-ฮี
sorry แค่นี้

날 잡을수는 없어
นัล ชา-พึล-ซู-นึน ออบ-ซอ
เธอก็ยังตามฉันไม่ทันเลย
Report lyrics