.

Koi Lyrics

Kojiki (1990)
Hajimari Sozo Koi Orochi Nageki Matsuri Reimei