.

OAOA (現在就是永遠) Lyrics

我相信 苦澀的 眼淚
我不信 甜美的 誓言
我相信 音樂就該 音樂
我相信 愛情的 純粹
我不信 華麗的 詩篇
我相信 熱烈的 爭辯
我不信 無聲的 和諧

我相信 秒秒的 瞬間
我不信 年年的 永遠
我相信 搖滾就能萬歲
快張開你的嘴OAOA
再不管你是誰OAOA
人生都太短暫
別想 別怕 別後退
現 在 就 是 永 遠

出生的那一年OAOA
轉眼就這一天OAOA
人生都太短暫
去瘋 去愛 去浪費
和我 再唱 OA OAOA
O A O A
O A O A
去瘋 去愛 去浪費
和我 再唱 OA~OAOA
Report lyrics