.

ไส้เดือนตายแดด Lyrics

ความฮักอ้ายเหมือน ขี้ไก่เดือนที่มันตากแดด
ความฮ้อนมันแพด มันเผา แสนทรมาน
สิ มุดดินต่อ แฮงก็หมด นอนขดราวราน
เป็นผู้น่า สงสารเพาระผู้หญิงฮักลวงเขาทำ
ผิดหวังบ่เว้น ย้อนอ้ายเป็นผู้ชายใจซื่อ
เปรียบอ้ายนั้นคือขี้ไก่เดือนเปือนดินตัวดำ
เจ้านั้นสูงศักดิ์ เผลอมาฮักฝากฮอยท่อยคำ
เว้าสู่ใจอ้ายจำ ว่าฮักจริงแล้วมา แปรเปลี่ยน
*แสบอันไหนสิเท่าอกฮัก เจ้าชาร์จพี่หนัก
แท้หนอ ค่าเทอมบทเรียน
โบราณกล่าวว่า มารยาหญิง ห้าร้อยเล่มเวียน
มีใจไว้เปลี่ยน บ่แคใผเลยสิหนา

ความฮักอ้ายเหมือน ขี้ไก่เดือนดิ้นตายตากแดด
บีดปานเลขแปด แดวแดวดิ้นสิ้นคนเมตตา
ซ้อยได้บ่น้อง ซ่อยเยีบอ้ายให้ตายสำสา
ดีกว่าถูกนินทา ว่าเคยมีแฟน ขี้ไก่เดือน..

ซ้ำ *
[email protected]
Report lyrics