.

อ้ายรับบ่ได้ Lyrics

คนที่เคยเคียงข้าง ฮักแพงกันปานจะกลืน
อ้ายแทบล้มทั้งยืน เจ้าฉีกสัญญาลาออกจากการเป็นแฟน
เบื่อซ้อนมอ'ไซค์ สิไปนั่งรถแอ้มแวน
สิ่งที่อ้ายเคยหวงแหน ถูกเขาครอบครองแทนที่
รับบ่ได้ รับอ้ายรับบ่ได้
ขอเวลาทำใจ หากจะจากไปไม่ใช่ตอนนี้
ให้หลูโตนอ้าย ที่ใจยังฮักภักดี
เฮาฮักกันมาหลายปี ตอบแทนอ้ายนี้ด้วยการหลายใจ
รับบ่ได้ให้เวลาอ้ายแหน่ รับบ่ได้ให้เวลาอ้ายแหน่ สิยอมเป็นผู้แพ้จริงแท้แน่นอน
เผือกฮ้อนๆ โยนให้พี่กลืนกิน บ่โยนหินถามทางให้ระวังลางร้าย
รับบ่ได้ โอ๊ยปานฟ้าผ่า ขอได้บ่น้องหล่าเดือนหน้าจั่งไป
ขอให้อ้ายซบไออุ่นหนุนตัก ก่อนสิเสียของฮักก่อนวิมานสิเพม้าง
บ่ขวางเจ้าดอกเด้อหน้ามน อยู่นำโดนๆ ซามอ้ายเฮ็ดใจได้
ก่อนน้องบ๊ายบายบ่กลับคืนหวน ผู้สีนานวลซ่วนอ้ายไว้ก่อน

ฝันที่เฮาเคยฝาก คำฮักแค่ให้อ้ายยืม
เอ่ยคำลาบอกว่าให้ลืม อ้ายน้ำตาซึมคว้ามือเจ้าไว้
ขอร้องคนดี ช่วยอยู่ต่อลมหายใจ
อ้ายยังเฮ็ดใจบ่ได้ อย่าฟ้าวกู๊ดบายอ้ายเลยคนดี
Report lyrics