.

หน่อไม้ส้ม Lyrics

ดินพ้วมฮ้อน ฟ้อนพ้วมเมา อาหารเก่าแซบดีมีแฮง
จกเข้าไปในใหเอามาแกง จะชื้อจะหาราคาบ่แพง
ยามแลงๆ แกงกบใส่หน่อไม้ส้มมม ...(ซ้ำ)
ผักหอมบั่ว หอมดีมีเสน่ห์ ผักหอมเป ดอกมีหนามแหลมคม
เข้ากันคักหน๋อกับแกงหน่อไม้ส้ม แมนแท้มีสาวกินนำแซบจนติดลม
ปั้นข้าวเหนียวกลม ๆ คุ้ยตึ่มจนลืมถิ้มมม (ซ้ำ)
** จำได้บ่หน้อ คนไทยบ้านเฮา ของกินมื้อเก่าย้านแต่ลืมหล้าป๋าถิ้ม
เมื่อยุคสมัยมีของใหม่มาให้ชิม อย่าได๋พากันถิ้มหน่อไม้ส้มไหเก่า (ฮีดคองของเก่า)
อาหารใดใหม่ๆ แปลกๆ เอามาแลกหน่อไม้ส้มก้อบ่เอา
เมือบ้านยามได๋แม่เปิดไหใบเก่า หน่อไม้ส้มเอ้ยบ่เคยลืมเจ้า
ของกินกับเข้าละนัวเลิ๊ก นัวเลิ๊ก ของกินบ้านเฮากะนัวเลิ๊ก นัวเลิ๊ก
(ซ้ำ ** )
Report lyrics