.

บ่กล้าบอกไผ Lyrics

เกือบขาดใจตายลงไปกับหม่อง เสร็จบักก้องด้อง
ย้อนน้องหนีไปกับเขา
ทิ้งอ้ายคนซื่อ นั่งบื้อกับใจเมาๆ
เป็นหยังคนงามจังเจ้า เฮ็ดอ้ายฮำฮีฮำฮ้อน
เหยียบใจบักอ้ายให้ตายจั่งเขียด
ส่างเป็นตาเคียด แท้หนอคนเคยออนซอน
สัญญาหน้าฮ้าน หมอลำถืกเจ้าตัดตอน
ฮักอ้ายเคยเก็บใต้หมอน เจ้าเอาฮักซ้อนเข้ามาทำลาย
* เจ้าเฮ็ดจังซี่ ซิบอกไทบ้านจังใด๋
คนถามว่าเจ้าไปไสคือบ่เห็นไปนำกันคือเก่า
บ่ อยากบอกคน ว่าหน้ามนหนีไปกับเขา
เฮ็ดได้แค่เพียงนั่งเศร้า หาหมู่กินเหล้าพอบ่ อยากตาย

** เกือบขาดใจตายคือปลาค้างโคก
หัวใจหลุดโบก นั่งโศกสิ้นกำลังใจ
ฮักจริงเลยจุก ต้องถูกคนล้อให้อาย
ยามย่างเข้าบ้านบัดใด๋บ่ อยากให้ไผถามข่าวเจ้าเลย
(ช้ำ *,**)
Report lyrics