.

ถูกทิ้งที่พัทยา Lyrics

ไปอยู่เมืองชล ระวังจะโดนแฟนทิ้ง
คือคำที่เพื่อนท้วงติง ก่อนทิ้งงานเดิมจากมา
ชวนเจ้าลากรุง เดินทางมุ่งสู่พัทยา
เข้างานที่เงินดีกว่า เพื่อวันข้างหน้าเราสอง
ไม่ถึงครึ่งเดือน ก็เป็นดั่งเพื่อนเตือนไว้
แฟนพี่ถูกเงินดึงใจ เลื่อมใสผู้ชายผมทอง
เข้าโรงแรมหรู ห้องเช่ารังหนูไม่หวนมามอง
ทิ้งคนเคยเป็นแฟนน้อง ให้นอนมองเพดานทำใจ
* ค่าเงินพัทยาสูงเกินกว่าค่าความรัก
คนที่มีเงินมาก สั่งเจ้าให้ลืมรักได้
เงินเดือนเพียงหยิบ รอเงินทิปอาชีพรับใช้
อย่างพี่ไม่พอเลี้ยงใจ ดึงแฟนไม่อยู่ซิหนา

** ไปอยู่เมืองชล ระวังจะโดนแฟนทิ้ง
คำเตือนที่กลายเป็นจริง เจ้าทิ้งพี่ตามเงินตรา
หวังมาสร้างตน ต้องเสียคนรักสุดบูชา
พี่ขึ้นรถจากพัทยา วันที่เขาพาน้องนั่งเรือบิน
( ซ้ำ * , ** )
Report lyrics