.

กับคนนั้นถึงขั้นไหน Lyrics

คบกับคนนั้นไปถึงขั้นไหนนิยามสัมพันธ์ทางใจ เรียกอะไรบอกได้หรือเปล่าเรียกแฟนหรือกิ๊ก
เพื่อนสนิทหรือมิตรยามเหงาแล้วบอกพี่ได้หรือเปล่า เจียดเวลาไหนหลอยไปคบกันก็สองเรานั้นผูกพันขั้นแฟน
จูงมือข้ามความคลอนแคลนกี่ยากแสนที่เราก้าวผ่าน ยิ้มได้เพียงนิดเจ้าก็บิดใจอ้อมทางฝัน
แอบพี่หนีไปคบกันกับเขาคนนั้นผู้มาทีหลัง เพื่อนเล่าให้ฟังสิ่งที่เจ้ากับเขาทำไป
ยืนยันถึงการปันใจพี่เหมือนโดนไฟจี้ใจอย่างจัง อย่าปิดพี่เลยเฉลยเถอะจะกลั้นใจฟัง
มีอะไรกับเขาหรือยังสิ่งใดบ้างที่ล่วงเกินเรา กับเขาคนนั้นไปถึงขั้นใดแนะนำพี่ได้หรือไม่
ให้หลีกไปหรือรอที่เก่าถ้าใจเจ้านั้น ผูกพันเกินขั้นกับเขาอย่าแคร์เลยแค่คนเก่า
อย่านอกใจเขามาหาพี่เลยเพื่อนเล่าให้ฟัง สิ่งที่เจ้ากับเขาทำไปยืนยันถึงการปันใจ
พี่เหมือนโดนไฟจี้ใจอย่างจังอย่าปิดพี่เลย เฉลยเถอะจะกลั้นใจฟังมีอะไรกับเขาหรือยัง
สิ่งใดบ้างที่ล่วงเกินเรากับเขาคนนั้นไปถึงขั้นใด แนะนำพี่ได้หรือไม่ให้หลีกไปหรือรอที่เก่า
ถ้าใจเจ้านั้นผูกพันเกินขั้นกับเขา อย่าแคร์เลยแค่คนเก่าอย่านอกใจเขามาหาพี่เลย
Report lyrics