.

รองเท้าหน้าห้อง Lyrics

ประตูห้องเช่า
มีรองเท้าสองคู่เคียงกัน
คู่หนึ่งนั้น
เป็นรองเท้าเธอพี่จำได้ดี
อีกคู่หนึ่ง
ไม่เคยเห็นเลยก่อนนี้
แปลกใจอะไรกันนี่
หน้าห้องน้องมีรองเท้าผู้ชาย
หรือใครกันเล่า
ลืมรองเท้าไว้หน้าห้องเธอ
แค่ดูเบอร์ก็รู้ว่าคน
สวมหุ่นเท่าใด
ยินเสียงร้องอย่า
จ๊ะจ๋าลอยจากข้างใน
แอบฟังจนแน่แก่ใจ
น้องมีชายแนบในห้องนอน
ใส่กลอนคุยกันสำราญเต็มที่
ห้องเช่าห้องนี้
พี่จ่ายเงินค่าเช่าเดือนก่อน
พี่เป็นคนเช่า
แต่เขาเป็นผู้มานอน
ปิดประตูลงกลอน
เขาคงนอนทับรอยพี่ชาย
ต้องลาห้องเช่า
ไม่อยากเข้าขวางทางสวรรค์
ช่างแสบสันต์
ชะหนอดวงแดแม่คนหลายใจ
แกะเงินกล่อง
เช่าห้องให้น้องรองชาย
เจ้าของรองเท้าเป็นใคร
ช่างหยามใจพี่ชายเหลือเกิน
ใส่กลอนคุยกันสำราญเต็มที่
ห้องเช่าห้องนี้
พี่จ่ายเงินค่าเช่าเดือนก่อน
พี่เป็นคนเช่า
แต่เขาเป็นผู้มานอน
ปิดประตูลงกลอน
เขาคงนอนทับรอยพี่ชาย
ต้องลาห้องเช่า
ไม่อยากเข้าขวางทางสวรรค์
ช่างแสบสันต์
ชะหนอดวงแดแม่คนหลายใจ
แกะเงินกล่อง
เช่าห้องให้น้องรองชาย
เจ้าของรองเท้าเป็นใคร
ช่างหยามใจพี่ชายเหลือเกิน
***********
Report lyrics