.

มนต์รักแม่ฮ่องสอน Lyrics

เที่ยวเหนือเมื่อปีก่อน แม่ฮ่องสอนนครหมอกสวย
ขับรถเลาะริมขอบเขา มาพบเจ้าสาวงามผมมวย
สาวไทยใหญ่คนสวย เจ้าต้อนรับด้วยรอยยิ้มหวาน
หุบเขาซ่อนเมืองใหญ่ มวลแมกไม้ซ่อนใจนงคราญ
เป็นบุญที่ได้มาเห็น ทิวเขาเด่นทะเลดอกไม้บาน
ซึ้งใจน้องนางหนึ่งนั้น เจ้าพาเที่ยวงานวัดพระธาตุกองมู
ฮือ ฮือ ฮือ หื่อ ฮือ ฮือ ฮือ ฮือ ฮือ ฮือ ฮือ ฮือ
เพลินเดินเลาะดูเขาถ้ำปลา แล้วมาเบิ่งบัวตองบนภู
เที่ยวชมบ้านกระเหรี่ยงคอยาว เจ้าคอยเว้าบอกเรื่องราวให้รู้
ก่อนลากราบพระธาตุกองมู แม้เป็นเนื้อคู่ให้ได้กลับมาคู่สาว

เที่ยวเหนือเมื่อปีก่อน แม่ฮ่องสอนนครหมอกขาว
ขับรถพันแปดร้อยโค้ง จากโฉมยงสาวเมืองหุบเขา
ภาวนาให้ได้มาอีกคราว ด้วยใจรักเจ้าสาวแม่ฮ่องสอน
Report lyrics