.

แสงเดือนถามข่าว แสงดาวนำทาง Lyrics

ฝากแสงเดือนถามข่าว ฝากแสงดาวนำทาง
หัวใจดวงอ้างว้าง คืนสู่หมู่บ้านเฮา
เป็นแรงงานพเนจร ห่างดินชุ่มภูมิลำเนา
ยามความท้อตั้งเค้า หัวใจเฮากับโหยหา...บ้าน
โอ โฮะ โอ โฮะ โอ โฮะ โอโอ โฮะ โอ โฮะ โอ้ล่ะหนอ
คิดฮอดเฮือนเคยนอน คิดฮอดหมอนเคยหนุน
คิดฮอดมืออุ่นอุ่น ผู้สาวอ้ายผู้อยู่หลัง
เสียงลมพัดยอดพร้าว ในใจเฮายังก้องดัง
ร้อยทุกข์ทนโถมถั่ง ยังยืนยั้งเพื่อคนไกล...ที่คิดฮอด
โอ โฮะ โอ โฮะ โอ โฮะ โอ โอ โฮะ โอ โฮะ โอ้ล่ะหนอ

ฟ้าไม่เคยกั้น ดวงจันทร์ไม่เคยบ่ายเบี่ยง
ที่จะรับเอาเสียง ความคิดฮอดกลับคืนนา
ฝากกระซิบข้างหู คนที่ใจห่วงหา
โปรดเก็บชานชาลา หัวใจไว้คอยอ้ายกลับ...บ้านเฮา
ดั่งนกดงหลงดอน กลางนครเมืองใหญ่
ยามความเหงาสุมรุมใส่ นกในใจก็ละเมอ
เมืองสีหม่นคนสีเทา หาฝันเฮายังไม่เจอ
สิ่งที่เทียวพ่อเสมอ คือคำเว้าว่าทุกข์เด้...โชคชะตา
โอ โฮะ โอ โฮะ โอ โฮะ โอ โอ โฮะ โอ โฮะ โอ้ล่ะหนอ
ฟ้าไม่เคยกั้น ดวงจันทร์ไม่เคยบ่ายเบี่ยง
ที่จะรับเอาเสียง ความคิดฮอดกลับคืนนา
ฝากกระซิบข้างหู คนที่ใจห่วงหา
โปรดเก็บชานชาลา หัวใจไว้คอยอ้ายกลับ...บ้านเฮา

โอ โฮะ โอ โฮะ โอ โฮะ โอ โอ โฮะ โอ โฮะ โอ้ล่ะหนอ
โอ โฮะ โอ โฮะ โอ โฮะ โอ โอ โฮะ โอ โฮะ โอ้ล่ะหนอ...บ้าน
Report lyrics