.

ด้วยรัก Lyrics

นอน เสียเถิดเจ้านอน
พักผ่อน หลับให้สบาย แม่ จะพัดวีให้
พ่อจะไกว เปลให้เจ้าเอง ทุก ทุกลมหายใจ
คืออุ่นไอ รักร้อยด้วยเพลง เจ้าอย่าหวั่นเกรง
ดูดอูเล้ง หลับให้บายใจ วันที่ดวงอาทิตย์
ระรื่นชื่นบาน คืนที่มีดวงจันทร์ งดงาม
จงเดินตามความฝัน เจ้าเถิด คงจะมีสักวัน ที่ดี
แม่เป็นกำลังใจ ให้ทุก ที่ พ่ออยู่เคียงเจ้านะคนดี
ทุก ทุกลมหายใจ
คืออุ่นไอ รักร้อยด้วยเพลง เจ้าอย่าหวั่นเกรง
ดูดอูเล้ง หลับให้บายใจ วันที่ดวงอาทิตย์
ระรื่นชื่นบาน คืนที่มีดวงจันทร์ งดงาม
จงเดินตามความฝัน เจ้าเถิด คงจะมีสักวัน ที่ดี
แม่เป็นกำลังใจ ให้ทุก ที่ พ่ออยู่เคียงเจ้านะคนดี
จงเดินตามความฝัน เจ้าเถิด คงจะมีสักวัน ที่ดี
แม่เป็นกำลังใจ ให้ทุก ที่ พ่ออยู่เคียงเจ้านะคนดี
เราอยู่เคียงเจ้านะคนดี ไก่เถื่อนเอย
ขันเทือนทั้งบ้าน ลูกสาวขี้คร้าน
นอนให้แม่ปลุก ฉวยได้ด้ามขวาน
[ฉวยได้ด้ามขวาน] แยงวานดังพลุก
[แยงวานดังพลุก] นอนให้แม่ปลุก
[นอนให้แม่ปลุก] ลูกสาวขี้คร้านการเอย
ไก่เถื่อนเอย [ไก่เถื่อนเอย]
ขันเทือนทั้งบ้าน [ขันเทือนทั้งบ้าน]
ลูกสาวขี้คร้าน [ลูกสาวขี้คร้าน]
นอนให้แม่ปลุก [นอนให้แม่ปลุก]
ฉวยได้ด้ามขวาน แยงวานดังพลุก
นอนให้แม่ปลุก ลูกสาวขี้คร้าน
Report lyrics
Top โกไข่ Lyrics