.

ดูดาวบนตักแม่ Lyrics

มองไปนอกหน้าต่าง ไม่มีแสงดาวมีแต่แสงไฟ
นี่มันเมืองอะไร มีใครบ้างไหมจริงใจสักคน
เธอที่รักกันมา ยังมาหนีหน้าไม่ฟังเหตุผล
เธอไม่สน เธอไม่แคร์
รถราที่วิ่งขวักไขว่ เวียนวนวุ่นวายตามท้องถนน
ก็ยังไม่วกไม่วน เท่าใจของคนที่ปรวนที่แปร
ปากเคยว่ารักจริง ยังมาทอดทิ้งไม่เหลียวไม่แล
รักแท้แท้ หาไม่เจอ

คิดยิ่งคิด ยิ่งคิดยิ่งท้อ
พอเถอะพอกรุงเทพเมืองฟ้า
ลาต้องลา ต้องขอลายอมแพ้

อยากกลับไปนอน มองฟ้า ที่บ้านเรา
อยากกลับไปนอน ดูดาว บนตักแม่
อยากหอบเอาใจ บอบช้ำ ที่พ่ายที่แพ้
ให้แม่ เช็ดน้ำตา
ดนตรี..8..Bars 6...7...8>>>

รถราที่วิ่งขวักไขว่ เวียนวนวุ่นวายตามท้องถนน
ก็ยังไม่วกไม่วน เท่าใจของคนที่ปรวนที่แปร
ปากเคยว่ารักจริง ยังมาทอดทิ้งไม่เหลียวไม่แล
รักแท้แท้ หาไม่เจอ
คิดยิ่งคิด ยิ่งคิดยิ่งท้อ
พอเถอะพอกรุงเทพเมืองฟ้า
ลาต้องลา ต้องขอลายอมแพ้

อยากกลับไปนอน มองฟ้า ที่บ้านเรา
อยากกลับไปนอน ดูดาว บนตักแม่
อยากหอบเอาใจ บอบช้ำ ที่พ่ายที่แพ้
ให้แม่ เช็ดน้ำตา ไม่มีอีกแล้วคนไหนที่จะรักแท้
เหมือนแม่ แม่ของเรา
Report lyrics
Top แช่ม แช่มรัมย์ Lyrics