.

ลูกผู้ชายชื่อพ่อ Lyrics

เสถียร ทำมือ - ลูกผู้ชายชื่อพ่อ
คำร้อง/ทำนอง วสุ ห้าวหาญ
เรียบเรียง ปิยะวุฒิ ณ บางช้าง
ครั้งหนึ่งยังมีลูกผู้ชาย ที่ทุ่มเทหัวใจ
ให้ผู้หญิงคนหนึ่งเดินสู้มาด้วยกัน
ฝ่าฟันจนก้าวไปถึง วันที่ได้ร่วมทางก่อสร้างครอบครัว

หนักก็เอาเบาก็สู้ ถึงความรู้จะไม่ท่วมหัว
กรำงานหนักรับจ้างไปทั่ว พ่อยังยิ้มหัวได้ทุกเวลา

ลูกผู้ชายคนนั้นคือพ่อ คนที่ลูกขอเทิดไว้บนฟ้า
โตเป็นผู้ใหญ่ผ่านวัยเดียงสา
ด้วยคำสั่งสอนของพ่อสั่งสม
ลูกผู้ชายคนนั้นคือพ่อ ในยามทนท้อชีวิตหกล้ม
แววตาของพ่อไม่เคยทับถม
ลูกขอกราบก้มแทบเท้าแทนคุณ
ครั้งหนึ่งยังมีลูกผู้ชาย เคยโอบอุ้มเราไว้ใน
อ้อมแขนแสนอุ่น สอนให้โตเต็มคน
ให้ทำความดีเป็นทุน ได้หลักชีวิตค้ำจุน
จากคำ..ของลูกผู้ชายชื่อพ่อ
หนักก็เอาเบาก็สู้ ถึงความรู้จะไม่ท่วมหัว
กรำงานหนักรับจ้างไปทั่ว พ่อยังยิ้มหัวได้ทุกเวลา

ลูกผู้ชายคนนั้นคือพ่อ คนที่ลูกขอเทิดไว้บนฟ้า
โตเป็นผู้ใหญ่ผ่านวัยเดียงสา ด้วยคำสั่งสอน
ของพ่อสั่งสม ลูกผู้ชายคนนั้นคือพ่อ ในยามทน
ท้อชีวิตหกล้ม แววตาของพ่อไม่เคยทับถม
ลูกขอกราบก้มแทบเท้าแทนคุณ
Report lyrics