.

ทางเดินชาวดิน Lyrics

นาแล้งแห้งผากความชุ่มตีจากแผ่นดินอีสาน
ลมร้อนขับไล่ผลักไล่ดอกจาน
ให้จำลาก้านร่วงหล่นลงดิน
ดั่งลูกอีสานผลัดถิ่นฐานที่เคยทำกิน
เข้ามาปลดเปลื้องหนี้สิน
หยาดเหงื่อหลั่งรินอยู่ในเมืองฟ้า
เงินเบางานหนักคือสัญลักษณ์ของคนขายแรง
เหงื่อเม็ดถูกถูก สร้างสิ่งแพงแพง
แลกกับข้าวแกงกินตามยถา
เหลือจ่ายเก็บไว้ส่งคืนไปให้คนอยู่นา
ในยามที่ฝนลืมฟ้าเปลี่ยนโชคชะตาของคนอีสาน

จากเด็กเรียนดีแต่วันนี้เป็นกรรมกร
จากหมอลำชื่อเสียงกระฉ่อน
ต้องมาขับกลอนลำเดินขอทาน
นักมวยเงินหมื่นวันนี้ทั้งคืนต้องยืนล้างจาน
จากขึ้นนางงามสงกรานต์สุดทางฝันเป็นสาวนั่งบาร์
เหมือนถูกสาปส่งถูกช่อโกงเอาความโชคดี
ลูกอีสานจนถึงวันนี้ยังย่ำวิถีของคนทิ้งนา
ทางเดินชาวดินยังมีมลทินเป็นคราบน้ำตา
คอยความเห็นใจจากฟ้า ส่งคนดีมาช่วยล้างอาถรรพ์
จากเด็กเรียนดีแต่วันนี้เป็นกรรมกร
จากหมอลำชื่อเสียงกระฉ่อน
ต้องมาขับกลอนลำเดินขอทาน
นักมวยเงินหมื่นวันนี้ทั้งคืนต้องยืนล้างจาน
จากขึ้นนางงามสงกรานต์สุดทางฝันเป็นสาวนั่งบาร์

เหมือนถูกสาปส่งถูกช่อโกงเอาความโชคดี
ลูกอีสานจนถึงวันนี้ยังย่ำวิถีของคนทิ้งนา
ทางเดินชาวดินยังมีมลทินเป็นคราบน้ำตา
คอยความเห็นใจจากฟ้า ส่งคนดีมาช่วยล้างอาถรรพ์
Report lyrics