.

อย่าเลย ขอบใจ Lyrics

อย่าเลย ขอบใจ
อัสนี-วสันต์ โชติกุล
ดนตรี 5 ห้อง..3...4...5
เหมือนว่าเราเพิ่งจากกันเมื่อ
วันวาน ทั้งที่มัน ก็ผ่านเป็นปี
ได้เจอกับเธอ ได้เจอะอีกที
อดีตดีดี ก็คืนย้อนภาพในใจ
ฟ้าและดิน คงอยู่อย่างนั้น
อย่างเก่า คิดทุกคราว
ก็อาจหวั่นไหว
แต่สิ่งดีดี ที่ผ่านเราไป
ไม่อาจจะคืนอย่างเดิม
ได้เหมือนวันวาน

รู้ว่าเธอยังอยากให้ฉัน คืนดี
ทั้งที่เธอตีจากจากฉัน
ก็รู้ว่าเธอยังอยากให้เหมือนวันวาน
อย่าเลย ขอบใจ
ถามว่าเราเป็นอยู่อย่างนี้ ดีงาม
ถามว่าเราเป็นสุขพอไหม
อยากตอบว่าพอ ก็ห่างกันไป
แต่อยู่ไกลไกลให้พอคิดถึงคงดี
(ฉันว่าดี ที่เราไม่ใกล้กัน)
(เธอก็รู้ ว่าเราต่างกันแค่ไหน)
(ฉันว่าเราต้องยิ่งไกล)
(ไกลเท่าไรยิ่งเข้าใจ)
(เราจะรักกันได้อีกนาน)
ดนตรี 9 ห้อง..7...8...9
รู้ว่าเธอยังอยากให้ฉัน คืนดี
ทั้งที่เธอตีจากจากฉัน
ก็รู้ว่าเธอยังอยากให้เหมือนวันวาน
อย่าเลย ขอบใจ
ถามว่าเราเป็นอยู่อย่างนี้ ดีงาม
ถามว่าเราเป็นสุขพอไหม
อยากตอบว่าพอ ก็ห่างกันไป
แต่อยู่ไกลไกลให้พอคิดถึงคงดี
แต่อยู่ให้ไกลเท่าไร ยิ่งรักกันนาน
Report lyrics