.

เสี่ยวพเนจร Lyrics

ฉันเดินดุ่มดุ่ม คนเดียว
บนหนทางคดเคี้ยว
เขาเรียกบักเสี่ยว พเนจร
(เขาเรียกบักเสี่ยว พเนจร)
(เขาเรียกบักเสี่ยว พเนจร)
ดนตรี 5 ห้อง..3...4...5
ฉันเดินคนเดียว ดุ่มดุ่ม
จากสุมทุมบ้านนา
ฉันเดินทางมาศึกษา
ปริญญาแบ็งคอก (แบ็งคอกแบ็งคอก)
ฉันเป็นเด็กบ้านนา
ฉันมาจากบ้านนอก
แต่งตัวก็เชยเชยดอก
เพิ่งออกจากคอกควายมา
(เพิ่งออกจากคอกควายมา)
(เพิ่งออกจากคอกควายมา)
ดนตรี 5 ห้อง..3...4...5
พบคนหล่อหล่อ รวยรวย
พบสาวสวยสวย มากหน้า
แต่ไม่มีคุณค่า ราคาของน้ำใจ
โดนเหยียดและโดนหยาม
โดนประณามด้วยวาจา
โดนคำพิพากษา
ด้วยสายตาอันเลวร้าย
ดนตรี 4 ห้อง..3...4...
ค่า คุณคนวัดรวยจนด้วยเงินตรา
ด้วยวัตถุราคา ความหรูหรา
วัตถุราคา ประดับไว้
ค่าของคน อยู่ที่จิตใจ
หรือค่าของใคร นั้นอยู่ที่เงิน
ถ้าค่าของคน นั้นถูกประเมิน
สังคมจะเดิน ไปกันอย่างไร
(สังคมจะเดิน ไปกันอย่างไร)
(สังคมจะเดิน ไปกันอย่างไร)
ดนตรี 5 ห้อง..3...4...5
ยังมีสองแขนและสองขา
ยังมีปัญญาอีกหนึ่ง
ฉันไม่ใช่ตัวอึ่ง ซึ่งลำพองตัวเอง
ตั้งปณิธาน อุดมการณ์แน่วแน่
ฉันจะไม่ยอมแพ้
จะตีแผ่เป็นบทเพลง
ดนตรี 5 ห้อง..3...4...5
ชอบเห็นความดีเป็นความชั่ว
ชอบเห็นดอกบัว เป็นกงจักร
ไม่แบ่งความรัก ซึ่งกันและกัน
สังคมวันนี้ ช่างแก่งแย่งแข่งขัน
สังคมวันนี้ มันแย่ลงทุกวัน
จึงออกมาสื่อสาร
สร้างสรรค์ขับขาน เป็นบทเพลง
ดนตรี 5 ห้อง..3...4...5.
ขอแบ่งน้ำใจ
ให้ผู้ด้อยโอกาส
ขอความคิดอันฉลาด
มาช่วยกวาดชั่ว บนแผ่นดิน
และอยากจะขอ ขอ ขอ ขอ น้ำใจ
Report lyrics
2539 (1996)
เสี่ยวพเนจร สัญญาเก่า ๆ ข้างหลังภาพ นิราศป่าปูน แม่พ่อรอห่วงใย รักสองเรา ดอกไม้คนดี ห่วงใยเธอ (ผู้ใช้แรงงาน) คำมั่นสัญญา ขอหมอนใบนั้นที่เธอฝันยามหนุน รักสองเรา (บรรเลง)