.

รักสองเรา Lyrics

(ผู้ชายร้อง)
จากวันนั้นถึงวันนี้
ฉันยังมีเธอเดินร่วมทาง
อบอุ่นนัก ความรักไม่ไกลห่าง
เหงาอ้างว้างยามเมื่อเธอห่างใจ
อยากให้ทิวเขาเมฆเฝ้าฟ้าฝน
อยากให้ผู้คนรับรู้ความรักของเรา
อยากบอกคนดีที่รักเบาๆ
เวลาฉันเหงา....ฉันคิดถึงเธอ
(ผู้หญิงร้อง)
จากวันนั้นถึงวันนี้
ฉันยังมีเธอเดินร่วมทาง
อบอุ่นนัก ความรักไม่ไกลห่าง
เหงาอ้างว้างยามเมื่อเธอห่างใจ

อยากให้ทิวเขาเมฆเฝ้าฟ้าฝน
อยากให้ผู้คนรับรู้ความรักสองเรา
อยากบอกคนดีที่รักเบาๆ
เวลาฉันเหงา....ฉันคิดถึงเธอ
Report lyrics
2539 (1996)
เสี่ยวพเนจร สัญญาเก่า ๆ ข้างหลังภาพ นิราศป่าปูน แม่พ่อรอห่วงใย รักสองเรา ดอกไม้คนดี ห่วงใยเธอ (ผู้ใช้แรงงาน) คำมั่นสัญญา ขอหมอนใบนั้นที่เธอฝันยามหนุน รักสองเรา (บรรเลง)