.

คำมั่นสัญญา Lyrics

แม่จ๋า
คำมั่นสัญญา ลูกจะให้ไว้
โลกนี้แม้จะแตกพัง
ชีวิตแม้ไร้ความหวัง
หรือจะพังก็ไม่เป็นไร
ลมจ๋า
ฝากคำร้อยมา ให้แม่พ่อหนอ
ลูกรู้ว่าพ่ออยู่หลัง
แม่ยังห่วงหาเฝ้ารอ
รอร้อรอ ลูกนี้กลับนา
ร้อยเรียวเก็บเกี่ยว บุปผา
ร้อยเคียว เก็บดวงดาวมา
ร้อยมาลัย คล้องใจคนจน
พ่อจ๋า แม่จ๋า
ลูกสัญญาว่าจะไม่ลืม
ไม่ลืมชีวิตชาวนา
ไม่ลืมชีวิตกาดิน
ฟ้าหรือดิน สูญสิ้นไม่ลืม
แม่จ๋า
คำมั่นสัญญา ลูกจะให้ไว้
โลกนี้แม้จะแตกพัง
ชีวิตแม้ไร้ความหวัง
หรือจะพังก็ไม่เป็นไร

ลมจ๋า
ฝากคำร้อยมา ให้แม่พ่อหนอ
ลูกรู้ว่าพ่ออยู่หลัง
แม่ยังห่วงหาเฝ้ารอ
รอร้อรอ ลูกนี้กลับนา
ร้อยเรียวเก็บเกี่ยว บุปผา
ร้อยเคียว เก็บดวงดาวมา
ร้อยมาลัย คล้องใจคนจน
พ่อจ๋า แม่จ๋า
ลูกสัญญาว่าจะไม่ลืม
ไม่ลืมชีวิตชาวนา
ไม่ลืมชีวิตกาดิน
ฟ้าหรือดิน สูญสิ้นไม่ลืม
ชีวิตลูกอยู่ในกรุง
ยุ่งยุ่งคนกรุงมากมาย
คนจนจะตาย อยู่ข้างถนน
Report lyrics
2539 (1996)
เสี่ยวพเนจร สัญญาเก่า ๆ ข้างหลังภาพ นิราศป่าปูน แม่พ่อรอห่วงใย รักสองเรา ดอกไม้คนดี ห่วงใยเธอ (ผู้ใช้แรงงาน) คำมั่นสัญญา ขอหมอนใบนั้นที่เธอฝันยามหนุน รักสองเรา (บรรเลง)