หนู มิเตอร์ Lyrics

2539
(1996)
 1. เสี่ยวพเนจร
 2. สัญญาเก่า ๆ
 3. ข้างหลังภาพ
 4. นิราศป่าปูน
 5. แม่พ่อรอห่วงใย
 6. รักสองเรา
 7. ดอกไม้คนดี
 8. ห่วงใยเธอ (ผู้ใช้แรงงาน)
 9. คำมั่นสัญญา
 10. ขอหมอนใบนั้นที่เธอฝันยามหนุน
 11. รักสองเรา (บรรเลง)