.

รักนอกหัวใจ Lyrics

น้องโดนไล่ออกมานอกหัวใจ
ความหวังปูทางยาวไกล
พังทลายเมื่ออ้ายเป็นอื่น
ไปพ้อคู่ใหม่
สัญญาใจโดนอ้ายส่งคืน
เกาะรั้วหัวใจสะอื้น
แอบยืนดูอ้ายสุขสันต์
ทางใจเคยผ่าน
ถูกห้ามสัญจร
ห่วงหาได้เพียงอาวรณ์
กั้นทางจรข้ามใจน้องผ่าน
ขอบเขตใจรัก
ปักป้ายแขวน
เหมือนแดนประหาร
แค่น้องเข้าใกล้โดนกั้น
อ้ายกลัวแฟนใหม่ระแวง
แอบแงง
เมื่อเห็นอยากเข้าไปหา
ลวดหนามสายตา
แฟนใหม่อ้ายกั้นแข็งแกร่ง
คนนอกหัวใจ
มีฮักก็มีกำแพง
ถูกเขายึดครองตำแหน่ง
หมดแรงจะไปแย่งคืน
น้องโดนไล่ออกมานอกหัวใจ
เมื่อช้ำก็จำลาไกล
ทั้งที่ใจรักไม่เป็นอื่น
สอดตาอ้างว้าง
ส่งทางบ่หวังได้คืน
บ่กั้นทางฮักหวานชื่น
น้องขอยืนอยู่นอกหัวใจ
ดนตรี..8..Bars
6...7...8>>>
น้องโดนไล่ออกมานอกหัวใจ
เมื่อช้ำก็จำลาไกล
ทั้งที่ใจรักไม่เป็นอื่น
สอดตาอ้างว้าง
ส่งทางบ่หวังได้คืน
บ่กั้นทางฮักหวานชื่น
น้องขอยืนอยู่นอกหัวใจ
Report lyrics
ลูกทุ่งกีตาร์หวาน 2 (2006)
ละครชีวิต ผู้แพ้ขอแค่เบอร์ รักนอกหัวใจ คอยทางที่นางรอง เพียงเราฮักกัน คิดฮอดน้องสาว ดูแลแค่รอยยิ้ม ใต้ต้นสะแบง ขอบใจที่หาเจอ ตัวจริงประจำใจ ดอกอ้อริมโขง คอกฮักคืนใจ