.

ผู้สาวขาเลาะ Lyrics

[ ดนตรี ]
เฮาแค่ผู้สาวขาเลาะ บ่แม่นผู้สาวขาเรียน
บ่ได้ขยันหมั่นเพียร ปากกาสิเขียนยังได้ยืมหมู่
การบอกการบ้านบ่เคยมี ข้อสอบสิออกบ่อนใด๋ยังบ่ฮู้
แต่ที่พอฮู้..วันนี้พรุ่งนี้และเมื่อวาน..นั้นเป็นบุญบ้านใด๋
เพียงแค่จอบแนม..ซอมเบิ่งอ้ายอยู่ไกล ๆ หัวใจน้องนี้ก็มีแฮง
ฮู้ว่าอ้ายมีไผ น้องกะสิบ่ขอแข่ง
บ่อาจสิไปแย่ง แต่น้องขอสแตนบาย
ซอมเบิ่งอยู่เด้อ ถ้าหากว่าเธอ..นั้นเลิกกันกับเขา
เรื่องของสองเฮาสิเป็นไปได้บ่
บ่ได้เข้ามาเพื่อกดดัน แต่ฉันก็แค่รอ
ฟ้าวเลิกกันแหน่เถาะ ผู้สาวขาเลาะ..อยากเป็นผู้สาวอ้าย
[ ดนตรี ]
บ่ฮู้สิมีโอกาสนั้นบ่ บ่ฮู้ว่าอ้ายนั้นคิดจั่งใด๋
ติด ร. นั้นพอแก้ได้ แต่ติดใจอ้ายน้องไปบ่เป็น
จักเป็นจั่งใด๋ดอกใบปริญญา ฮู้แต่ว่าเอามายากเย็น
หลับตาลงยังคงฝันเห็นเป็นเพียงหน้าอ้าย
ซอมเบิ่งอยู่เด้อ ถ้าหากว่าเธอ..นั้นเลิกกันกับเขา
เรื่องของสองเฮาสิเป็นไปได้บ่
บ่ได้เข้ามาเพื่อกดดัน แต่ฉันก็แค่รอ
ฟ้าวเลิกกันแหน่เถาะ ผู้สาวขาเลาะ อยากเป็นผู้สาวอ้าย
ซอมเบิ่งอยู่เด้อ ถ้าหากว่าเธอ..นั้นเลิกกันกับเขา
เรื่องของสองเฮาสิเป็นไปได้บ่
บ่ได้เข้ามาเพื่อกดดัน แต่ฉันก็แค่รอ
ฟ้าวเลิกกันแหน่เถาะ ผู้สาวขาเลาะ..อยากเป็นผู้สาวอ้าย
ฟ้าวเลิกกันแหน่เถาะ ผู้สาวขาเลาะ..สิสมอ้ายบ่
[ ดนตรี ]
Report lyrics
Top ลำไย ไหทองคำ Lyrics