.

เธอกับฉัน Lyrics

กลิ่นหอม ของกุหลาบขาวนี่ไง
กลิ่นหอมจับใจ
กลิ่นหอม หอมสักเพียงไหน
ยังต้องการแรงลมพัดพากลิ่นไป
จันทร์ฉาย ทอทาบอยู่บนฟ้าไกล
เฉิดโฉมกว่าใคร
จันทร์ฉาย งามจะสักเพียงไหน
ยังมีดาวเรียงรายให้เจ้างาม
เดือนดูเด่นเกินดาวล้านดวงจับใจ

เธอกับฉัน เราพึ่งกัน
ยอมเป็นดั่งถนนเพื่อคนหนึ่ง
รักเราจึง ถึงฝั่งที่ฝัน
เธอกับฉัน ดาวกับจันทร์
เสริมและส่งกันไว้ไม่มีวัน
ร้างและราไกลกัน ชั่วกาล
ฟองขาว เกลียวคลื่นทอดยาวแสนไกล
หยอกล้อหาดทราย
ทรายขาว เจ้างามสักเพียงไหน
ดวงตะวันยังทอแสงทาบส่ง
ละอองฟอง ประกายน้ำงามจับใจ
เธอกับฉัน เราพึ่งกัน
ยอมเป็นดั่งถนนเพื่อคนหนึ่ง
รักเราจึง ถึงฝั่งที่ฝัน
เธอกับฉัน ดาวกับจันทร์
เสริมและส่งกันไว้ไม่มีวัน
ร้างและลาไกลกัน ชั่วกาล
Report lyrics