.

ฝากฟ้า Lyrics

คืนที่ฟ้ามีแสงพราวของดาว เธอจดจำคืนนั้นของเราได้ไหม
ค่ำคืนนี้กับคนคนนี้ของเธอ ยังเก็บเธอเอาไว้ที่กลางหัวใจ

* จะกี่คืนกับดาวกี่ล้านดวง และชีวิตเธอต้องพบใครมากมาย
รู้เอาไว้ว่ามีอีกคนเฝ้ารอ อยู่ตรงนี้
** ฝากฟ้าช่วยบอก ฉันยังห่วงใย อยู่เสมอ
อยากขอแค่เธอไม่ลืมคนนี้ ได้ไหม...นะ........
ฝากฟ้าช่วยบอก ฉันยังเฝ้าคอย อยู่เสมอ
อยากขอแค่เธอไม่ลืมคืนนั้น
Report lyrics