.

ดอกไม้ข้างๆ เธอ Lyrics

ได้ยินไหม เธอได้ยินอะไรหรือเปล่า ได้ยินไหม เธอได้ยินฉันไหม
เมื่อเธอทุกข์ เธออาจต้องการคนข้างกาย และเมื่อเธอท้อ
เธออาจต้องการใคร ใครคนนั้นยังรอเธออยู่ คนที่พร้อมจะเข้าใจ
ร่วมสุข ร่วมทุกข์และคอยปลอบ เมื่อเธอเหงา ให้เขาได้อยู่ข้างเธอ
*** มีช่อดอกไม้แค่เพียงช่อหนึ่ง อาจไม่ซึ้งกินใจเท่าไหร่
แค่ดอกไม้นั้นแทนหัวใจ ของฉันเอง
เธออาจไม่สนใจมันเท่าไหร่ อาจไม่ซึ้งอะไรมากมาย
เผื่อเธอเหงาขึ้นมาเมื่อไหร่ ให้ดอกไม้ได้อยู่ข้างเธอ
เธอเห็นไหม เห็นดอกไม้ช่อนั้นหรือเปล่า เมื่อเธอเหงา มันอาจมีความหมาย
ใครคนนั้นยังรอเธออยู่ คนที่พร้อมจะเข้าใจ ร่วมสุข ร่วมทุกข์และคอยปลอบ
เมื่อเธอเหงา ให้เขาได้อยู่ข้างเธอ

Lyrics By drEAm mAstEr
Report lyrics