.

ขอบคุณนะ Lyrics

ใครคนหนึ่งให้ฉันซบอกเบาๆ
ใครคนหนึ่งฉุดฉันจากโลกสีเทา
ใครคนหนึ่งคนนั้นคือเธอช่วยปลอบ
โยนซับน้ำตา ให้คลายเศร้าใจ
คนคนหนึ่งคนนี้ได้มีสุขเพียงใด
คนคนหนึ่งคนนี้กลับมายิ้มได้
* ความรู้สึกนับล้านขอแทนด้วย
ถ้อยคำสักคำหนึ่ง อยากบอกเธอ....
** นะ อยากขอบคุณนะจริงจริงนะ
นะ อยากขอบคุณนะจริงจริงเลย
นะ อยากขอบคุณนะจริงจริงนะ
นะ อยากขอบคุณนะจริงจริง (เลย,เลยหนา)

*** อยากขอบคุณ คนที่ฟ้าสร้างมาให้กัน
และให้ฉันได้มาพบ (เธอ)
ยังคงได้ยินเสียงเธออยู่เบาๆ
มีความสุขจนฉันล่องลอยพลิ้วปลิว

(*,**,***),
(**(เลยหนา))
อยากบอกเธอ(**(เลย)),(**(เลยหนา))
Report lyrics