.

สนต้องลม Lyrics

ลมพัด โชยพริ้วมา
เยือกเย็นอุราพาให้ชื่น
ลมเย็น ระรื่น ชุ่มชื่นรื่นฤทัย
ดูสน เป็นแถวทิวแลละลิ่วงาม วิไล
ต้องลม พัดไกว กิ่งใบไหวอ่อนโยน
เมื่อสน ต้องลม โอนอ่อน ระเนน
ทอดนอน ไหวเอน แลดูต้นอ่อนโยน
ดูสน ฉงนใจเหตุไฉนใย ไม่โค่น
ต้องลม พัดโอน อ่อนโยนตามสายลม
ความรัก ก็เหมือนกัน
เมื่อแรกนั้นรสหวานชื่น
ทุกค่ำ ทุกคืน สดชื่นน่าเชยชม
แต่แล้ว เมื่อรักจาง
กลับอ้างว้างใจ ระทม
ฉันชมแล้วตรม ขื่นขม ยากเย็น
เมื่อนึก ถึงเรา แสนเศร้า หัวใจ
รักอยู่ ภายใน ใครเล่าจะแลเห็น
โอ้รัก ไม่แน่นอน
เปลี่ยนเป็นร้อนแล้วก็เย็น
หัวใจ ไหวเอน ดังเช่นสนต้องลม
Report lyrics
Top รวงทอง ทองลั่นธม Lyrics