.

ศรอรชุน Lyrics

ดูก๊อน ดูก่อน ท่านผู้เจริญ
คำสรรเสริญ เยินยอยิ่งใหญ่
แต่มิตรสนิท คืออันตราย
คำนั้นกินใจให้ทุกข์ให้โทษ
แม้แต่ศัตรู ก็ยังไม่ต้องการ
ดูก๊อน ดูก่อน ท่านศรธนู
มีไว้เคียงคู่ เหนี่ยวรั้งสงคราม
คมหลาวคมดาบ คมหอกคมหนาม
ประตูป้อมยาม เปลี่ยนใจใส้ศึก
แม้แต่ศัตรู ควรเชิดชูเกียรติ
แม้แต่ศัตรู ควรให้มีเกียรติ
พวกเราคือนักรบ พวกเราคือสงคราม
พวกเรารบต่อความอยุติธรรม
พวกเราคือนักรบ พวกเราคือสงคราม
พวกเรารบด้วยจิตใจไม่ใช่ศาตรา
เรามารบกัน ต่างมารบกัน
รบราฆ่าฟัน นั้นมีจุดหมาย
แม้เราต้องอยู่ หรือเราต้องตาย
กระดูกมอดไหม้ วิญญาณยังอยู่
ดูก๊อน ดูก่อน ยิงศรเป็นศาสตร์
ขุนศึกเป็นปราชญ์ ศาตราคือใจ
ข้าศึกคือเป้า เป้าอยู่ที่หมาย
แลเห็นสิ่งใด เห็นแต่ข้าศึก
ศรอรชุน ไม่เคยพลาดเป้า
Report lyrics
Top ยืนยง โอภากุล Lyrics