.

30 ยังแจ๋ว Lyrics

พอทราบอายุขวัญตา น้องเอยพี่มานั่งทำตาปริบ ๆ
น้องอายุ สามสิบ สามสิบทำไมยังสวย
ยังเต่งยังตึง ตึงตัง
น้องเอยขาวจัง ขาวดังอาม่วย
ยิ้มยังหวานเสียด้วย ป๋าป่วยยังมองตาแป๋ว
โถใครจะเชื่อว่าแม่บุญเหลืออายุมากแล้ว
สามสิบยังแจ๋ว แจ๋วเสียจนน่าจีบ
อีแม่มะพร้าวเนื้อตัน
น้องเอย มามันเอาเมื่อตอนสามสิบ
โอ๊ยแม่แก้มสองหยิบ สามสิบดูซิยังสวย.....
Report lyrics