.

เด็กมันยั่ว Lyrics

เด็กมันยั่วเลยหลวม
ตัว ไปหน่อย
ผีซ้ำด้ามพลอย
ถึงคราวมันต้องเปลืองตัว
ผู้หมวดครับ
ถึงจะจับผมก็ไม่กลัว
ที่ผมทำชั่ว
เพราะเด็กมันยั่วจริงจริง
เด็กมันยั่วเลยหลวม
ตัว ไปหน่อย
เช้าขึ้นเด็กคอย
มาทำเป็นยุ่งหนุงหนิง
แล้วแม่คุณหนู
ก็น่าเอ็นดู จริงจริง
ถ้าผมทำนิ่งโลกจะติงชายชาญ
ผู้หมวดครับ หมวดจะทำไฉน
เมื่อหมวดหิวข้าวตาลาย
แต่ข้าวไม่มีสักทะนาน
มีคนใจบุญเอาไข่มาตุ๋นใส่จาน
ยกให้ถึงบ้าน
หมวดคงไม่ขว้าง จานเสีย
เด็กมันยั่วเลยหลวมตัว บานเบอะ
หมวดครับจับเถอะ
ผมไม่อยากเจอะกับเมีย
หมวดครับจับผมไปกักขังเสีย
ถ้าปล่อยผมไป เจอเมีย
คงโดน
ขวดเบียร์ หัวบาน
(ดนตรี......)
..เด็กมันยั่วเลยหลวม
ตัว ไปหน่อย
ผีซ้ำด้ามพลอย
ถึงคราวมันต้องเปลืองตัว
ผู้หมวดครับ
ถึงจะจับผมก็ไม่กลัว
ที่ผมทำชั่ว
เพราะเด็กมันยั่ว จริงจริง
เด็กมันยั่วเลยหลวม
ตัว ไปหน่อย
เช้าขึ้นเด็กคอย
มาทำเป็นยุ่ง หนุงหนิง
แล้วแม่คุณหนู
ก็น่าเอ็นดู จริงจริง
ถ้าผมทำนิ่งโลกจะติงชายชาญ
ผู้หมวดครับ หมวดจะทำไฉน
เมื่อหมวดหิวข้าวตาลาย
แต่ข้าวไม่มีสักทะทาน
มีคนใจบุญเอาไข่มาตุ๋นใส่จาน
ยกให้ถึงบ้าน
หมวดคงไม่ขว้าง จานเสีย
เด็กมันยั่วเลยหลวมตัว บานเบอะ
หมวดครับจับเถอะ
ผมไม่อยากเจอะกับเมีย
หมวดครับจับผมไปกักขังเสีย
ถ้าปล่อยผมไปเจอเมีย
คงเจอขวดเบียร์ หัวบาน....
Report lyrics