.

รักแม่หม้าย Lyrics

อยาก รัก แม่ หม้าย อยากปลอบใจคนดี
กี่เดือนกี่ปี ดูสวยโสภีไม่สร่าง
จะดูเอวองค์ อนงค์ งามจริง
งามพร้อมเสียยิ่ง ทุกอย่าง
ริมฝีปาก บางบาง น่ารักเสียจัง แม่หม้าย
...อยาก รักแม่หม้าย อยากจะได้ เชยชม
อยากจะดอมดม กอดรัดเอวกลมไม่หน่าย
ไม่รังเกียจเลยเรื่องเคยผ่านมา
ให้สัญญาก็ได้ ถึงมีลูกติด ไม่ผิดตรงไหน
ขอรักแม่หม้าย ดี กว่า

...ม่ายซิวิเศษนัก เรื่องรัก ตามตำรา
ขอรักสมัครใจ แม่หม้ายจงเมตตา
ใครประณามต่ำช้า ก็ยังศรัทธา แม่หม้าย
...อยาก รักแม่หม้าย ถึงจะต่างวัยเดือนปี
จวบจนชีพนี้ ขอพร้อมยอมพลีมอบใจ
จะมี จะจน จะทนทำกิน ขอยุพิน อย่าหน่าย
รักจริงใจแน่ ไม่แชเหลวไหล
เชื่อนะแม่หม้าย คน งาม
หม้ายซิวิเศษนัก เรื่องรักตามตำรา
ขอรักสมัครใจ แม่หม้ายจงเมตตา
ใครประณามต่ำช้า ก็ยังศรัทธา แม่หม้าย

...อยาก รักแม่หม้าย ถึงจะต่างวัยเดือนปี
จวบจนชีพนี้ ขอพร้อมยอมพลีมอบใจ
จะมี จะจน จะทนทำกิน ขอยุพิน อย่าหน่าย
รักจริงใจแน่ไม่แชเหลวไหล
เชื่อนะแม่หม้ายคนงาม
Report lyrics