.

รักเผื่อเลือก Lyrics

เธอรักเผื่อเลือก แล้วเธอเสือกใสไล่ส่ง
เธอคงเห็นฉัน เปรียบปานเหมือนก้นบุหรี่
พอได้สูบแล้วทิ้ง ทิ้งไม่ใยดี
ใช้เท้าขยี้ ขยี้ได้อย่างเลือดเย็น
เธอรักเผื่อเลือก แล้วเธอเสือกใส่ไล่ส่ง
ฉันเองก็งง ฉันงงเหมือนโดนฆ้อนเข่น
ฉันยังอ่อนเดียงสา หลอกใคร ไม่เป็น
ฉันเปรียบเช่น เด็กเพิ่ง จะหัดเดิน
โถน่าจะช่วยพยุง หรือกลัวเพื่อนฝูง
เขาจะขัด จะเขิน หรือใน หัวใจเธอมีแต่เงิน
เงิน อยู่เกินเหนืออุดมการณ์

เธอรักเผื่อเลือก แล้วเธอเสือกใสไล่กลับ
ฉันเองยอมรับ ฉันเป็นเหมือนดังทางผ่าน
สักวันหนึ่งดอกหนา ฟ้าคงลงทัณฑ์
บาปเธอทำฉัน บาปนั้นจะสนองเธอ
Report lyrics