.

รักน้องเมีย Lyrics

เมียจ๋าจงอย่าฟังใคร เชื่อทำไมว่าพี่รักน้องเมีย
เมียจ๋าจงอย่าโวยวาย มีเรื่องไรเราควรไกล่เกลี่ย
เขาพูดเชื่อเขาทำไม ว่าพี่เปลี่ยนใจไปรักน้องเมีย
ก่อนตายแม่ยายเคยสั่ง ปล่อยลำพังระวังจะเสีย
พี่จึงทำตามแม่สั่ง จะนอนจะนั่งพี่จึงไม่ห่างน้องเมีย

เมียจ๋าจงอย่าฟังใคร เชื่อทำไมว่าพี่รักน้องเมีย
เมียจ๋าจงอย่าใจร้อน งามงอนอย่าทำหัวเสีย
ฟังนะจะบอกให้รู้ ตอนเมียไม่อยู่พี่ก็เอ็นดูน้องเมีย
เราควรหากินกันไป เก็บเงินไว้ ฝากกินดอกเบี้ย
พี่นึกเอาไว้ในใจ ถึงตอนเมียตายพี่ก็จะหมายน้องเมีย
เมียจ๋าจงอย่าฟังใคร เชื่อทำไมว่าพี่รักน้องเมีย

เมียจ๋าจงอย่าใจร้อน งามงอนอย่าทำหัวเสีย
ฟังนะจะบอกให้รู้ ตอนเมียไม่อยู่พี่ก็เอ็นดูน้องเมีย
เราควรหากินกันไป เก็บเงินไว้ ฝากกินดอกเบี้ย
พี่นึกเอาไว้ในใจ ถึงตอนเมียตายพี่ก็จะหมายน้องเมีย
เมียจ๋าจงอย่าฟังใคร เชื่อทำไมว่าพี่รักน้องเมีย
เมียจ๋าจงอย่าฟังใคร เชื่อทำไมว่าพี่รักน้องเมีย
Report lyrics