.

ขาดเงินขาดรัก Lyrics

พี่ ถูกตัดรัก คนรักเขาลวง
ดวงใจ พี่เป็นแผล
พี่เจ็บ ปวดช้ำ หัวใจ เจียนแย่
... แผลใจ แผลใจ มันกำเริบ เสิบสาน
... รอพี่รอน้อง พยาบาล
รอพี่รอน้อง พยาบาล
พี่ต้องการ หารัก
... รอพี่รอรัก มาเป็นยา
รอพี่รอรัก เป็นยาใจ

...ก็ จนอย่างนี้ แล้วรัก จะมีได้อย่างไร
พอจะมีรัก แล้วต้องร้องไห้
... ช้ำใจ ช้ำใจ จนหัวอก กลัดหนอง
... เรายากจน ไร้คนจะมอง
เรายากจน ไร้คนจะมอง
ครองแต่ความ เงียบเหงา
... คนอย่างเราเศร้า จนคนลือ
คนอย่างเราเศร้า จนคนลือ
ขาด เงินขาดรัก ขาดรักจริง ผู้หญิง เขาถือ
โปรดเถิดนะ สงสารคนซื่อ

.... น้องคือ น้องคือ คือยอด ดวงชีวา
... จงเมตตา เห็นใจคนจน
จงเมตตา เห็นใจคนจน พี่สู้ทน เฝ้าง้อ
... รอพี่รอ ขอความกรุณา จงเมตตา เห็นใจคนจน
Report lyrics