.

ขาดคนหุงข้าว Lyrics

บ้านพี่ขาดคนหุงข้าว
อยากได้เจ้า เป็นคนช่วยหุง
พ่อแม่ ท่านแก่ท่านเฒ่า
ขาดคนหุงข้าว ที่บ้านเลยยุ่ง
พี่เอง ก็งานนังนุง
ทุกวันพี่ยุ่งขาดคนปลอบใจ
คุณแม่ ท่านเคยบอกเล่า
อยากได้เจ้า มาเป็นสะใภ้
คุณพ่อ ท่านก็โอ.เค.
อยากได้หลานนอนเปล
ฝากผีฝากไข้
หากได้เจ้า มาเป็นเพื่อนตาย
ลำบากเพียงใด
จะไม่บ่นให้รำคาญ
มา ซิมา มา ซิมา
มาซิขวัญตา มาเป็นแม่บ้าน
หาก มีลูกชาย
จะส่งไปเรียนเป็นนายทหาร
หากมีลูกสาวจะให้เรียนพยาบาล
เมื่อเจ็บป่วยพลัน
จะได้มาช่วยรักษา
บ้านพี่ขาดคนหุงข้าว
อยากได้เจ้ามาช่วยหุงช่วยหา
พี่จะเป็นฝ่ายขาดทุน
จะให้ใช้นามสกุลโดยไม่คิดมูลค่า
มารักพี่เถิด แม่ยอดชีวา
มา ซิมามาเป็นทองแผ่นเดียวกัน
ดนตรี 19 Bars..18...
19.มา ซิมา มา ซิมา
มาซิขวัญตา มาเป็นแม่บ้าน
หาก มีลูกชาย
จะส่งไปเรียนเป็นนายทหาร
หากมีลูกสาวจะให้เรียนพยาบาล
เมื่อเจ็บป่วยพลัน
จะได้มาช่วยรักษา
บ้านพี่ขาดคนหุงข้าว
อยากได้เจ้ามาช่วยหุงช่วยหา
พี่จะเป็นฝ่ายขาดทุน
จะให้ใช้นามสกุลโดยไม่คิดมูลค่า
มารักพี่เถิด แม่ยอดชีวา
มา ซิมามาเป็นทองแผ่นเดียวกัน...
Report lyrics