มนต์แคน แก่นคูน Lyrics

ชุดที่ 6 ตรงนั้นคือหน้าที่ ตรงนี้คือหัวใจ
(2012)
  1. ตรงนั้นคือหน้าที่ ตรงนี้คือหัวใจ
  2. ห่วงเจ้าผู้สาวเพิ่น
  3. อ้ายบ่แม่นเขา (Ai Bau Man Kow)
  4. บ่พร้อมแต่บ่แพ้ (Bau Prom Tae Bau Pae)
  5. ถ้าอกหักมักอ้ายเด้อ
  6. คิดฮอดเชียงคาน (Kid Haud Chiang Khan)
  7. เอารักมาให้ เหมือนพาใจมาเจ็บ
  8. หนี้ฮัก หนี้ ธ.ก.ส. (Nee Huk Nee Tor. Kor. S)
  9. ปลาค่อใหญ่ (Plah Kor Yai)
  10. ลำล่อง หนีช้ำหรือตามหา