.

ไถ่เธอคืนมา Lyrics

G D Em
ผ่านไปสองปี ที่เธอมาหายจาก
C D G
ข่าวคราวว่าพ่อแม่เธอ นั้นพาไปขาย
C D
เจ็บและช้ำต้องจำทน
G Em
เพราะความจน บังคับจิตใจ
Am D G
จากเชียงฮาย ไปขายตัวอยู่สุไหงโกลก

พี่ตั้งตารอ ให้เธอ กลับคืนบ้านนา
ถึงไม่มี ทีวี ตู้เย็น ก็ไม่เห็นเป็นไร
ทิ้งความเชื่อค่านิยม ของคนเก่าล้าสมัย
ช่วยกันทำนา ปลูกข้าว ยังพอได้อยู่
C G
* ผ่านชีวิตได้ชื่นชมโลกสวย ได้เพียงสิบห้าปี
C D G
ได้แค่นี้ชีวิตกลับมาพบ กับความมืดมน
C D
ผ่านมือชาย เป็นร้อยเป็นพัน
G Em
ต้องกล้ำกลืน และอดทน
Am D G
เพื่อเก็บเงินส่งบ้าน ไถ่ถอนตัวเอง
(*)

ถึงใครใคร รังเกียจ เหยียดหยาม ตัวเธอ
พี่ยังรักเสมอถึงเธอ จะเป็นอย่างไร
อยู่ทางนี้ พี่ทำงาน ทำนา ทำสวน ทำไร่
จะเก็บเงิน ไว้ไปไถ่เธอคืนมา

อยู่ทางนี้ พี่ทำงาน ทำนา ทำสวน ทำไร่
จะเก็บเงิน ไว้ไปไถ่เธอคืนมา
Report lyrics