.

แค่นั้น Lyrics

บางคราวก็อยากจะฝัน บางทีก็อยากจะรู้
ใครมีความหมายในใจ..ของเธอ
ใจหนอช่างโหดร้าย มองฉันอย่างเมินเฉย
ใครหนอใครเล่าเอ๋ย..จะอดทน
ก็เป็นได้แค่คนๆหนึ่ง ที่รักเธออย่างเปิดเผย ไม่เคยได้รักกลับคืน
ก็เธอนั้นแค่คนๆหนึ่ง จะรักไม่รักช่างเธอ ให้ฉันงมงายต่อไป
แค่ได้รักได้คิดได้ชอบ สุขแบบทุกข์ๆอย่างนี้..ก็พอ
**นี่ตัวเราคงคล้าย ดังหมาเห่าเรือบิน จนสิ้นใจยังไม่ได้ยล
ไม่กวนใจให้หมอง ไม่รักไม่ว่าอะไร คิดได้ฝ่ายเดียวก็พอ
ใจ..หนอ..หนอ ฉันเป็นสุขเหลือเกิน**

สำลักความสุขจนล้น ต้องด้นดั้นผ่านคุ้งน้ำ ข้างในใครรู้มันช้ำ..เพียงใด
เมื่อลมพัดผ่านผิวบางๆ ฉันวอนว่าลมเอย ช่วยพัดผ่าน..มาทางนี้
สูดดอมดมกลิ่นหอมจางๆ ที่เหลือไว้ก่อนจะเลือน..หายไป (ซ้ำ**)
Report lyrics