.

เธอผู้เสียสละ Lyrics

รุ่งเช้าวันหนึ่งแจ่มใส
เธอพาดวงใจของเธอก้าวมา
แผ่วเบาเหมือนดังลมพา
เธอเริ่มแสวงหา ในสิ่งที่ควร
เธอยังใหม่ในศึกษา
ได้ปรารถนาศึกษาโซ่ตรวน
ผูกมัดรัดตรึงทุกส่วน
จนเธอผันผวนในสังคม

เธอได้พบสิ่งใหม่
ที่ชูใจใคร่ชื่นชม
สลัดทุกข์อันแสนเศร้าตรม
หลุดหายไป ในชีวี
แสงเจิดจ้าผ่องใส
ชูผู้นำชัยเรืองรองทั่วไพร
เธอมีความสุขใจ
มวลชนพ้นภัย ได้สุขชื่นบาน

และเธอก็ถูกกล่าวหา
เป็นกบฏชั่วช้า คิดคดการไกล
กบฏหรือคือผู้นำชัย เข่นฆ่าผองภัย
หมดสิ้นแผ่นดินทอง
Report lyrics