.

หวัง Lyrics

เกิดเป็นคน เป็นคนโดยธรรมชาติ
ความคิด จิตใจยังสามารถ รู้ขาดรู้สู้รู้ซึ้ง
ชั่วชีวิต คิดหวังตั้งใจไว้มาก
ประชาธิปไตย ในไทยชาติ เต็มใบเต็มที่เต็มร้อย
จึงออกตามหา ประชาธิปไตยดังว่า
เพื่อน ร่วมอุดมการณ์หลายหลาก สิบร้อยพันหมื่นแสนล้าน

(ดนตรี...)

มี มือปีศาจ เข่นฆ่าให้ล้มหายตายจาก
แย่งชิงสิ่งหวังอันสูงค่า กระชากลงอเวจี
ความรู้สึก คับแค้นนั้นไปถึงข้างใน
คืบคลานเข้ามารุม สุมใจ เห็นเพื่อนล้มตายลงอย่างนี้
ผู้บริสุทธิ์ สองมือสองแขนว่างเปล่า
ร่วง กราวลงกองแทบสองบาท ปีศาจร้ายนั่งบนเก้าอี้...
ไม่เป็นธรรมทุกสิ่ง หรอก มันไม่ เป็นธรรมทุกอย่างหรอก
คนตาย คนตายลงไป คนอยู่ ก็สู้ต่อไป
ประชาชน อย่างเรา ถึงหัวใจเป็นของเรา
แต่ความเป็นธรรมเป็นจริง มันมีสิทธิ์ได้แค่บางคน
ไม่เป็นธรรมทุกสิ่งหรอก มันไม่ เป็นธรรมทุกอย่างหรอก
คนตาย คนตายลงไป คนอยู่ ก็สู้ต่อไป
ประชาชน อย่างเรา ถึงหัวใจเป็นของเรา
แต่ความเป็นธรรมเป็นจริง มันมีสิทธิ์ได้แค่บางคน...
Report lyrics