.

สาวส่งออก Lyrics

เป็นสินค้าราคาดี เป็นดอกไม้-สี ส่งออกแดนไกล
เร่งให้โต ให้เติบใหญ่ ตีตราส่งไป เมดอินไทยแลนด์

เป็นดอกไม้ในบาร์เหล้า ตามริมทางเท้า ทั่วทั้งเจแปน
ถูกดูหมิ่น ถูกดูแคลน ลำบากเหลือแสน นะสาวหลงมา
เงินทองไม่ใช่ใบไม้ จะเด็ดดึงได้ ดังปรารถนา ทุกทุกบาท
กว่าจะได้มา ทั้งกายา จิตใจ ปวดร้าว
• นะ อย่าไปเลยเมืองนอก ถูกโกงถูกหลอก ให้ไปขายสาว
ต้องใช้หนี้ กันยืดยาว หนี้ที่เจ้า ไม่ได้กู้มา

( ซ้ำ * )

สาวส่งออก จะบอกให้ สวรรค์ไม่ใช่ ของเธอหรอกหนา
เป็นของนักเที่ยว แม่เล้าแมงดา และคนชั่วช้า ที่พาเธอไป
Report lyrics