.

พ่อเป็นกรรมกร Lyrics

INTRO: A E D D (2Times)
ทุกครั้งที่ท้องหยุดหิว ทุกครั้งที่หิว ฉันคิดถึงพ่อ
พ่อฉันเป็นกรรมกร พ่อต้องจากจรไปแดนไกล
ต้องจาก บ้านไป ไปขายแรงงาน พ่อจาก บ้านไป ไปขายแรงงาน
เคยมีเพื่อนฝูงหลายคน แต่ในยามจนกลับหาย...หมด
ก็ใครเล่าใครอยากจน ใครอยากอดทนขื่นขมดวงใจ
จากบ้าน ห่างเมือง ไปทำไม ทุกข์กาย ทุกข์ใจ ไปทำไม
*ก็อยู่เมืองไทยค่าแรงรายได้ต่ำ (จะทำก็ทำได้อย่างไร)
ดิ้นรนกันไปสิทธิ์เสียงแทบไม่มี (เสียงของเราไม่มีความหมาย)
ก็ยิ้มสู้ไว้เพื่อครอบครัวอยู่ดี (อยู่ดีไม่ดีก็เมืองไทย)
อยู่เมืองไทย อยู่เมืองไทย อยู่ดีไม่ดีอยู่เมืองไทย
SOLO: E D A E D A E D A E D
(ซ้ำ *)
อยู่เมืองไทย อยู่ดีไม่ดีอยู่เมืองไทย
อยู่เมืองไทย อยู่ดีไม่ดีอยู่เมืองไทย
พ่อฉันเป็นกรรมกร พ่อฉันเป็นกรรมกร (หรือพ่อมีกรรมมาก่อน)
พ่อฉันเป็นกรรมกร พ่อฉันเป็นกรรมกร (หรือพ่อมีกรรมมาก่อน)
พ่อฉันเป็นกรรมกร พ่อฉันเป็นกรรมกร (หรือพ่อมีกรรมกร)
Report lyrics