.

ถึงเพื่อน Lyrics

E F#m
ในโลกแห่งความฝันและวันที่เป็นจริง
B7 E
เรื่องราวทุกสิ่งต่างกันมากมาย
A F#m
เธอจงเสาะหา พกพานำไป
B7 E
เพียงรักเต็มหัวใจ กำลังใจเต็มทรวง
E C#m
ถ้าเธอเหนื่อยนัก หยุดพักเสียก่อน
A B7 E
ล้มตัวลงนอนแนบตักฉันนี่
A F#m
จะหนาวจะร้อนจะคอยพัดวี
B7 E
หลับฝันถึงสิ่งดีหลีกหนีสิ่งเลว
E C#m
*แม้เธอปวดร้าว ก็ขอเพียงสู้
A B7 E
ฉันยังยืนอยู่คู่เธอ มิแหนงหน่าย
A F#m
**หากเธออยากถาม ว่าฉันคือใคร
B7 E
ฉันคือหัวใจศรัทธาของผองชน
Instru: E/C#m/A/B7/E/C#m/F#m/B7/E

ซ้ำ ( *,**,** )
Report lyrics