.

กตัญญู Lyrics

กตัญญู
พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
Emดนตรี 4 Bars..3...
4... พ่อแม่บอก ไปอยู่ กับเขา
พี่ จะพา ไปทำงาน
เป็นอยู่ สบาย ทุกอย่าง
ไม่เดือด ไม่ร้อน อันใด
ขึ้น ปีใหม่ พี่จะ มารับ
เอาหนู กับน้อง อีกคน
ไม่พูด ไม่บ่น เชื่อฟัง ทุกอย่าง
เป็นลูก ที่ดี ประเสริฐ
แล้ว วันหนึ่ง ก็รู้ ทุกอย่าง
นายหน้า เขามา จ่ายเงิน
มัดจำ สัญญา เซ็นชื่อ ไว้ว่า
แม่พ่อ ขายหนู ให้เขา
ดนตรี 3 Bars..1...
2...3 เหมือนสาย ฟ้าฟาด
ลงกลาง ดวงใจ
พ่อแม่ ทำไม ทำได้ อย่างนี้
ส่ง ลูกไป ให้ลง นรก
แลก กับความ สบาย ทางกาย
กตัญญู หนูรู้ ว่าควร แค่ไหน
ให้หนู เกิดมา ทำไม
จะเลี้ยง ดู เหมือนวัว
เหมือนควาย หรือไง
เกิด มารับ ใช้-งาน
เหมือนสาย ฟ้าฟาด
ลงกลาง ดวงใจ
พ่อแม่ ทำไม ทำได้ อย่างนี้
ส่ง ลูกไป ให้ลง นรก
แลก กับความ สบาย ทางกาย
กตัญญู หนูรู้ ว่าควร แค่ไหน
ให้หนู เกิดมา ทำไม
จะเลี้ยง ดู เหมือนวัว
เหมือนควาย หรือไง
เกิด มารับ ใช้-งาน
กตัญญู คุณครู ท่านสอน
ท่องจำ ไว้จน ขึ้นใจ
บุญคุณ อันใด ออกลูก มาขาย
เอาความ สบาย ใส่ตัว
พ่อแม่จํา ลูกจะ รับใช้
จงอยู่ สบาย กันเถิด
ชาติหน้า ถ้ามี อย่าให้ กำเนิด
อย่าเกิด มาเจอ กันอีก เลย
Report lyrics